اسپیکر

اسپیکر یا بلندگو باعث می شود موج AC الکتریکی برای شنیده شدن توسط گوش انسان به هوای متحرک و بصورت امواج تبدیل شود. در واقع اسپیکر باعث می شود انرژی برق به صوت تبدیل شود.

اولین بلندگوها برای شنیدن صدای فرد در اولین تلفن ها و بعد برای تولید موسیقی مورد استفاده قرار گرفتند. در بازار انواعی از اسپیکرها موجود هستند که از برندهای مختلف ، اندازه های کوچک تا بزرگ و با کیفیت های گوناگون ساخته شده اند.

از اسپیکر بهمراه تقویت کننده جهت بلندتر کردن صداها استفاده میشود و امروزه اسپیکرهای کوچک ولی با کیفیت صدای بسیار خوب برای گوشی های همراه در بازار موجود است.